Rozdzielacz hydrauliczny

Rozdzielacz hydrauliczny jest to element hydrauliki siłowej, którego prawidłowe działanie jest niezbędne dla właściwego działania całego układu. Odpowiada za przekierowania cieczy pod ciśnieniem do odpowiedniego siłownika lub elementu układu, zapewniając tym samym prawidłowy przepływ cieczy.

Naprawa i konserwacja rozdzielaczy hydraulicznych

Rozdzielacz hydrauliczny podobnie jak  i każdy inny element układu hydrauliki siłowej cechuje się delikatną i jednocześnie zwartą konstrukcją. Samodzielna naprawa i regeneracja rozdzielaczy jest praktycznie niemożliwa, stąd lepiej skorzystaj z usług profesjonalistów z Hydrobig.

Czym jest i jak działa silnik hydrauliczny

Silnik hydrauliczny jest urządzeniem, które działa odwrotnie w odniesieniu do pompy hydraulicznej. Oznacza to, że jego zadaniem jest zamiana energii mechanicznej w energię cieczy. Stosowane są one więc w urządzeniach, w których taka zamiana energii, przyczynia się do późniejszego wykorzystania jej w hydraulice siłowej.

Budowa silnika hydraulicznego

Silnik hydrauliczny jest zbudowany bardzo podobnie do pompy. W zależności od rodzaju, posiada również łopatki, które powodują zamianę energii. Stanowi on integralną część układu hydrauliki siłowej.

Czym jest i jak działa Orbitrol

Orbitrol jest to zawór skrętu, który został wprowadzony w celu zwiększenia efektywności i stabilności poruszania się takich urządzeń jak ciągniki, koparki czy ładowarki. Orbitrol przy zastosowaniu hydrauliki siłowej, przekazuje moment skrętu bezpośrednio do kół urządzenia.

Jak działa Orbitrol

Zawór skrętny wykorzystuje ciśnienie cieczy, która jest do niego podawane zamieniając je w energię mechaniczną. W ten sposób, energia ta powoduje skręt kół w ciężkich pojazdach, co  pozwala manewrować nimi nawet na grząskim i zapadającym się terenie.