Transport to przewóz towarów z jednego miejsca do drugiego. W zależności od rodzaju ładunku, jego ilości i odległości, można wyróżnić dwa podstawowe rodzaje transportu: drobnicowy i całopojazdowy. Chcesz skorzystać z transportu, ale nie wiesz, na który warto zdecydować się: drobnicowy czy całopojazdowe? Koniecznie przeczytaj ten artykuł.

Czym jest transport drobnicowy Polska i transport całopojazdowe?

Transport drobnicowy Polska polega na przewozie ładunków o niewielkiej masie i objętości, które są ładowane do jednego środka transportu razem z ładunkami innych klientów. Jest to najpopularniejszy rodzaj transportu w handlu międzynarodowym.

Transport całopojazdowy polega na przewozie ładunku, który zajmuje całą przestrzeń ładunkowa środka transportu. Jest to rozwiązanie, które jest wybierane najczęściej w przypadku przewozu dużych ilości towarów lub towarów o dużej objętości.

Jakie są różnice między transportem drobnicowym a całopojazdowym?

Transport drobnicowy przeznaczony jest do przewozu ładunków o niewielkiej masie i objętości, natomiast transport całopojazdowy przeznaczony jest do przewozu ładunków o dużej masie i objętości. To nie jedyna różnica, oprócz niej warto wymienić także

  • Czas transportu: transport drobnicowy jest zazwyczaj wolniejszy niż transport całopojazdowy, ponieważ ładunki drobnicowe muszą być przeładowywane w kilku miejscach.
  • Koszt transportu: transport drobnicowy jest zazwyczaj tańszy niż transport całopojazdowy, ponieważ koszty transportu są dzielone między kilku klientów.

Firmy spedycyjne małopolska mogą oferować zarówno transport drobnicowy, jak i całopojazdowy. Przy wyborze rodzaju transportu należy wziąć pod uwagę kilka czynników, takich jak rodzaj ładunku, jego ilość, odległość do przebycia i budżet.

Jakie towary mogą być przewożone transportem drobnicowym, a jakie całopojazdowym?

Transportem drobnicowym  firmy spedycyjne małopolska przewozić:

  • Towary przemysłowe: półfabrykaty, komponenty, wyroby gotowe
  • Towary konsumpcyjne: ubrania, elektronika, żywność
  • Towary niebezpieczne: chemikalia, materiały wybuchowe

Natomiast  transportem całopojazdowym mogą być przewożone:

  • Towary wielkogabarytowe: maszyny, urządzenia, konstrukcje stalowe
  • Towary o dużej masie: surowce, materiały budowlane
  • Towary spożywcze: zboże, mięso, warzywa