Ludzkie dzieje można dzielić na wiele różnych er. Dzisiejsze czasy można by śmiało określić nazwą „ery transportu”, gdyż sprawne działanie gospodarki zależy dziś od szybkiego dowozu wybranych towarów. Niestety, utrzymanie firmy transportowej jest dość kosztowne, podobnie zresztą jak zatrudnienie specjalistów ds. spedycji. Nic więc dziwnego, że firmy z tych branż często łączą się ze sobą, dzieląc w ten sposób koszty i mnożąc zyski.

Firma spedycyjna – czym się zajmuje?

Aby usługa transportu mogła zostać zrealizowana na czas i przy najmniejszych kosztach, konieczne jest zatrudnienie lub wynajęcie specjalistów z zakresu spedycji. To firma spedycyjna organizuje optymalne trasy przejazdu, minimalizuje koszty, a także – z punktu widzenia klienta – informuje, gdzie w danym momencie znajduje się wybrany towar. O ile wynajęcie spedycji nie jest konieczne przy sporadycznej realizacji zleceń, o tyle trudno sobie wyobrazić, aby duża firma mogła bez niej funkcjonować. Co więcej, związek łączący firmy spedycyjne i transportowe jest pod tym względem dużo bardziej opłacalny.

Firma transportowa – czym się zajmuje?

W tej wspólnej, biznesowej relacji firma transportowa jest przysłowiowym „koniem roboczym”, który posiada flotę samochodów i realnie zarabia na obydwa podmioty. Co więcej, firma ta zatrudnia również kierowców, mechaników i wielu innych specjalistów, których zadaniem jest techniczne zabezpieczenie wybranego transportu. Ich współpraca z firmami spedycyjnymi odbywa się najczęściej w sposób wielopłaszczyznowy. Owszem, specjaliści ds. spedycji współpracują bezpośrednio z kadrą zarządczą firmy transportowej, ale też – co równie ważne – kontaktują się z kierowcami i przedstawiają wszystkie wskazówki dotyczące realizacji usługi transportowej.

Współpraca i jej efekty

Tak niezwykła synergia pomiędzy obydwoma rodzajami podmiotów gospodarczych przynosi niezwykle korzystne efekty. Spedytorzy zarabiają na optymalizacji i zarządzaniu tras przewozowych, a także – na organizowaniu dostaw i przygotowywaniu wszystkich niezbędnych dokumentów. Z kolei firmy transportowe świadczące transport drobnicowy krajowy, mogą – dzięki nim – zwiększyć opłacalność świadczonych usług i tym samym ograniczyć w znacznym stopniu wszystkie koszty. Jednym słowem – mariaż ten jest korzystny dla obydwu stron. Podsumowując, dziś trudno prowadzić firmę transportową, w które zatrudnia się odrębny pion spedycyjny. Połączenie swoich sił ze spedycyjną firmą zewnętrzną zmniejsza obciążenie budżetu i jednocześnie pozwala na optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów.